Acorus gramineus «Variegatus» (Iđirot)

3,79

Uski klinasti, zeleni listovi sa bijelim prugama. Podnosi bolje polusjenu od ostalih sorata. Stvara zimzelene travolike busene.

Porodica: Araceae

Visina cm: 15 – 30

Boja cvijeta: žuta

Vrijeme cvatnje: VI -VII

Položaj: sunce/polusjena

Dubina vode: 0/-15

Tlo: humusno, bogato

Otpornost na hladnoću: ***

Veličina posude: 9 cm

Porcija: –

Kombinacije: Lythrum sp.,Iris pseudacorus, Carex sp., Pontederia