Alyssum argenteum (Gromotulja)

Kategorija:

Puzava, polugrmolika trajnica sa sitnim srebrnim listovima. Cvjeta žutim mirisnim cvatovima. Podnosi sušu.

Porodica: Brassicaceae

Visina cm: 30 – 35

Boja cvijeta: žuta

Vrijeme cvatnje: V – VI

Položaj: sunce

Stanište/ Otpornost na hladonoću/ Zahtjevi za vodom: gredica, obrub gredica, kamenjar, *** / ◊

Tlo: R

Veličina posude: 9

Kombinacije: Armeria, Penstemom, Thymus, Iris, ukrasne trave