Antennaria dioica (Bubica)

Kategorija:

Niska vriježasta trajnica sivih izduženih listova koja stvara male rozete. Ovojni listovi cvjeta su bijeli kod muških biljaka ili ružičasti kod ženskih biljaka. Vrlo dekorativna i dugotrajna cvatna. Podnosi škrto suho tlo i vrućine.

Porodica: Asteraceae

Visina cm: 15 – 20

Boja cvijeta: bijela/ružičasta

Vrijeme cvatnje: IV – VI

Položaj: sunce, polusjena

Stanište/ Otpornost na hladonoću/ Zahtjevi za vodom: kamenjar, pokrivač tla, između fuga u kamenu, *** / ◊

Tlo: R

Veličina posude: 9

Kombinacije: Aster, Sedum, Phlox, Carex, Allysum, Thymus