,

Artemisia abrotanum

3,00

(sekcija grmolikih pelina) Niska polugrmolika biljka zelenih igličastih listova intenzivnog mirisa na colu. Otporna na sušu i toplinu. Poluzimzelena.

Porodica: Asteraceae

Visina cm: 50 – 60

Boja cvijeta: bijelo siva

Vrijeme cvatnje: VII – VIII

Položaj: sunce

Stanište, Otpornost na hladnoću, Zahtjevi za vodom: kamenjar, suhi vrt, gredice, *** / ◊

Tlo: R

Veličina posude: 9 cm

Kombinacije: Helichrysum, Teucrium, Lavandula, Rosmarinus, ukr. trave