,

Dianthus myrtinervius (Karanfil)

2,39

Kategorije: ,

Slična vrsti D. deltoideis ali kompaktnijeg i zbijenog rasta. Sporo stvara niski jastuk zelenog lišća. Bogata cvatnja.

Porodica: Caryophyllaceae

Visina cm: 5 – 10

Boja cvijeta: ružičasta

Vrijeme cvatnje: V – VI

Položaj: sunce

Stanište/ Otpornost na hladonoću/ Zahtjevi za vodom: gredice, kamenjar, pokrivač tla, *** / ◊

Tlo: R

Veličina posude: 9

Kombinacije: Iberis, Campanula, Sedum, Veronica, Thymus