,

Dianthus nardiformis (syn D. gelidus) (Karanfil)

2,39

Kategorije: ,

Stvara niski busen igličastih plavo zelenih listova. Cvate purpurno ružičastim cvjetovima sa svjetlijom sredinom. Sporadična cvatnja nakon glavne.

Porodica: Caryophyllaceae

Visina cm: 10 – 15

Boja cvijeta: pink

Vrijeme cvatnje: VI – VIII

Položaj: sunce

Stanište/ Otpornost na hladonoću/ Zahtjevi za vodom: gredice, kamenjar, pokrivač tla, *** / ◊

Tlo: R

Veličina posude: 9

Kombinacije: Iberis, Campanula, Sedum, Veronica, Thymus