,

Iris versicolor «Karmesina» (Močvarna perunika)

5,04

Iris versicolor je močvarna perunika koja je rasprostranjena sjevernom Amerikom i Kanadom. Raste tijekom cijele godine u plitkoj vodi. Prirodno raste uz potoke, u močvarama i na obalama jezera. Stvara guste busene iz debelih i jakih rizoma. Zbog velikog broja kromosoma ova je vrsta jako varijabilna. Iz istog razloga i boja cvjetova jako varira (= versicolor). Cvjetovi se pojavljuju na razgranatim stapkama. Lapovi cvijeta su uski, plave do ljubičaste boje i stoje u vodoravnom položaju. Signal je bijele i žute boje prošaran tamnim žilama.

Trajnica stvara guste busene lancetastih, tamno zelenih listova. Listovi se preklapaju pri dnu biljke stvarajući lepezaste strukture. «Karmesina» je selekcija s lapovima magenta boje s bijelo žutim signalom.

Porodica: Iridaceae

Visina cm: 50 – 80

Boja cvijeta: magenta

Vrijeme cvatnje: V – VI

Položaj: sunce, polusjena

Dubina vode: 0/+

Tlo: MHD

Veličina posude: 12 cm

Porcija: –

Otpornost na hladnoću: ***

Kombinacije: Menyanthes, drg. irisi, Acorus, Carex, Lythrum