Scirpus holoshoenus (Šašina)

4,51

Šašina koja stvara guste busene tankih stabljika tamne zelene boje. Raste iz kratkog rizoma, kompaktna.

Porodica: Cyperaceae

Visina cm: 80 – 100

Boja cvijeta: žuta

Vrijeme cvatnje: VI – VIII

Položaj: sunce

Dubina vode: -30/ +

Tlo: M

Veličina posude: 113cm

Porcija: –

Otpornost na hladnoću: ***

Kombinacije: Scirpus, Juncus, Butomus, Typha, Eleocharis