, ,

Euphorbia cyparissias (Mlječika)

2,39

Kategorije: , ,

Uskolisna mlječika. Tvori često jastučaste grmiće. Plavo zeleni, linearni i uski listovi. Izgledom podsjeća na mlade sijance četinjača. Podnosi sušu. Brzo se širi.

Porodica: Euphorbiaceae

Visina cm: 30 – 40

Boja cvijeta: žuta

Vrijeme cvatnje: VI – VIII

Položaj: sunce

Stanište/ Otpornost na hladonoću/ Zahtjevi za vodom: gredice, kamenjar, pokrivač tla, *** / ◊

Tlo: N

Veličina posude: 9

Kombinacije: Sedum, Sempervivum, Campanula, Dianthus

Sve euphorbije ispuštaju mliječni sok koji može iritirati oči i kožu kod osjetljivih osoba. Uvijek koristite rukavice prilikom rukovanja tih biljaka.